Carreras i Candi 80, Barcelona

Informes

Memòria any 2015

Informe de les activitats realitzades durant l’any 2015 a la Fundació Privada Jordi Sierra i Fabra.

Veure i descarregar en PDF

SUMARI

1 – Benvinguda

2 – La Fundació
2.1 – Història i origen de l’entitat
2.2 – Qui som: Patronat / dades de la Fundació
2.3 – Dades bàsiques de contacte

3 – Què fem
3.1 – Eix Socioeducatiu
3.2 – Eix Sociocultural
3.3 – Premis
3.4 – La Página Escrita. Revista literària online

4 – Reconeixements

5 – Agraïments

6 – Com pots col·laborar

Anys anteriors: 2014 i 2013

2015 en xifres